Rejestracja

Księgowość Słownik

Koszt prosty

Do kosztów prostych zalicza się koszty, których nie można podzielić na mniejsze elementy.

Do kosztów prostych zaliczamy koszty układu rodzajowego:

  • amortyzacja
  • zużycie materiałów i energii
  • usługi obce
  • wynagrodzenia
  • ubezpieczenie społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • podatki i opłaty
  • pozostałe kosztyInne koncepcje rachunkowości