Rejestracja

Księgowość Słownik

Koszty pośrednie

Wiążą się z ogólną wielkością produkcji, np. zużycie energii lub upływem czasu, np. amotryzacja.

Podlegają ujęciu wyłączeni według miejsc powstawania.
Inne koncepcje rachunkowości