Rejestracja

Księgowość Słownik

Księga główna

Złożona jest z kont syntetycznych zawartych w zakładowym planie kont. Dokonywana jest w niej ewidencja operacji gospodarczych w porządku systematycznym i chronologicznym.
Inne koncepcje rachunkowości