Rejestracja

Księgowość Słownik

Księga pomocnicza

Złożona jest z kont analitycznych i stanowi uzupełnienie księgi głównej. Ewidencja w księdze pomocniczej prowadzona jest w porządku systematycznym i chronologicznym.
Inne koncepcje rachunkowości