Rejestracja

Księgowość Słownik

Materiały

 

Materiały. Należą do rzeczowych aktywów obrotowych, ponieważ są w ciągłym obrocie. W bilansie ujęte są w grupie zapasów. Zostały albo wytworzone we własnym zakresie albo nabyte od kontrahenta. Zużywają się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym. Jak wszystkie aktywa obrotowe, charakteryzują się krótkim czasem obrotu tzn. zamiany danego aktywa obrotowego na środki potrzebne do zakupu kolejnego aktywa obrotowego.
Inne koncepcje rachunkowości