Rejestracja

Księgowość Słownik

Obligacja

Papier wartościowy stwierdzający zaciągnięcie pożyczki przez emitenta u nabywcy obligacji. Emitent zaciągając pożyczkę zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w określonym terminie wraz z odsetkami liczonymi od ceny nominalnej. Przy obligacjach, podobnie jak przy akcjach, występuje cena nominalna, emisyjna i rynkowa (zob. akcja). 

Obligacje nabywa się na rynku pierwotnym u emitenta lub na rynku wtórnym.
Inne koncepcje rachunkowości