Rejestracja

Księgowość Słownik

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Polega na zmniejszeniu zysku brutto (lub zwiększeniu straty brutto) z tytułu podatku dochodowego oraz innych, wynikających z przepisów, płatności.

Do pozostałych obciążeń wyniku finansowego zalicza się obligatoryjne wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

 
Inne koncepcje rachunkowości