Rejestracja

Księgowość Słownik

Obrót pieniężny

To przychody i rozchody środków pieniężnych jednostki gospodarczej. Występuje w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 
Inne koncepcje rachunkowości