Rejestracja

Księgowość Słownik

Obrót towarowy

Obrót towarowy jest to obiegowe przemieszczanie artykułów  w transakcjach kupna- sprzedaży, począwszy od produkcji aż do konsumpcji.
Inne koncepcje rachunkowości