Rejestracja

Księgowość Słownik

Operacja gospodarcza

Udokumentowane zdarzenia gospodarcze podlegające ewidencji księgowej, które powodują zmiany w stanie środków gospodarczych lub źródłach ich pochodzenia. Operacje gospodarcze wpływają na wynik finansowy.

Dzielimy je na:

  • bilansowe
  • wynikoweInne koncepcje rachunkowości