Rejestracja

Księgowość Słownik

Outsourcing

polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać dane procesy efektywniej.

Z reguły outsourcowane są procesy niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, np.

 • usługi prawnicze,
 • usługi księgowe,
 • usługi informatyczne,
 • prowadzenie list płac,
 • usługi transportowe,
 • usługi sprzątania,
 • call centre itp.

W przypadku większych przedsiębiorstw zdarza się jednak coraz częściej, że outsourcowane są elementy głównego cyklu produkcyjnego.

 

Przyczyny outsourcingu

 • Redukcja kosztów - wyspecjalizowane firmy outsourcingowe często potrafią obsłużyć dany proces biznesowy znacznie efektywniej, obniżając jego koszt dla przedsiębiorstwa zlecającego. Wynika to z faktu, że firmy te wykorzystując efekt skali, potrafią znacznie obniżyć jednostkowe koszty działalności. Na przykład w przypadku usług księgowych, firma outsourcingowa może obsługiwać wiele podmiotów przy wykorzystaniu jednego systemu księgowego, podczas gdy przedsiębiorstwo prowadząc rachunkowość we własnym zakresie musiałoby ponieść koszt całego systemu we własnym zakresie.
 • Uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa - dzięki outsourcingowi, przedsiębiorstwo może skupić wszystkie swoje zasoby i całą uwagę na podstawowej działalności, z której generuje zyski. Menedżerowie nie muszą poświęcać swojego czasu na zajmowanie się administracyjnymi lub innymi zadaniami niezwiązanymi z działalnością strategiczną..
 • Poprawa jakości - dzięki standaryzacji działalności, wyspecjalizowane firmy często gwarantują wysoki poziom wykonania usługi, który byłby niezwykle kosztowny jeśli wykonywany przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie.
 • Dostęp do wiedzy - doskonałym przykładem są tu usługi prawnicze, IT bądź księgowe. Firmy oferujące te usługi zatrudniają wielu specjalistów z danej dziedziny. Posiadają więc znaczącą pulę doświadczenia, z którego czerpie firma zlecająca im usługi outsourcingu. Przedsiębiorstwo może mieć problemy z utrzymaniem specjalistów we własnym zakresie z powodu kosztów jak i braku możliwości zaoferowania im atrakcyjnej ścieżki kariery. Dodatkowo, dzięki outsourcingowi, przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do nowych technologii, które byłyby zbyt drogie, aby mogły być nabyte przez samo przedsiębiorstwo.
 • Zwiększenie elastyczności - przedsiębiorstwo może elastycznie dopasowywać skalę współpracy w zależności od zmian skali własnej działalności, tym samym lepiej kontrolując poziom ponoszonych kosztów.Inne koncepcje rachunkowości