Rejestracja

Księgowość Słownik

Pasywa

Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa.

Głównym kryterium podziału pasywów jest fakt czy pozostają trwale czy przejściowo w  dyspozycji przedsiębiorstwa.

 Trwale w dyspozycji przedsiębiorstwa są kapitały własne, ponieważ nikt, poza rozpatrywaną jednostką, nie ma do nich prawa. Stanowią one pierwszą grupę podziału pasywów oznaczoną dużą literą A.

Dużą literą B oznaczona jest druga główna grupa pasywów: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania to długi przedsiębiorstwa. Zatem są to kapitały do których prawo mają inne jednostki. Za jakiś czas będą musiały być im zwrócone.

 
Inne koncepcje rachunkowości