Rejestracja

Księgowość Słownik

Plan kont

To usystematyzowany wykaz kont służący do ewidencji aktywów, pasywów i procesów gospodarczych.
Inne koncepcje rachunkowości