Rejestracja

Księgowość Słownik

Płynność finansowa

Płynność finansowa jest to zdolność danego przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiazań bieżących w wymaganej wartości.

Trwała utrata płynności finansowej przez dane przedsiębiorstwo jest równoważna z jego bankructwem.
Inne koncepcje rachunkowości