Rejestracja

Księgowość Słownik

Polecenie księgowania

Inaczej dokument PK. Jest to dokument księgowy, który służy m.in do: 

1) Księgowania listy płac

2) Księgowania amortyzacji

3) Księgowania RMK bierne oraz czynne

4) Księgowania operacji związanymi na przełomie roku obrotowego tj. przeksięgowanie zysku itp.
Inne koncepcje rachunkowości