Rejestracja

Księgowość Słownik

RMK czynne

rozliczenia międzyokresowe czynne, prezentowane po stronie aktywów – występują w przypadku gdy transakcja została zawarta i udokumentowana (otrzymano fakturę) w jednym okresie (np. miesiącu), a dotyczy także przyszłych okresów. dotyczące przyszłych okresów (np. koszt ubezpieczenia, prenumeraty, abonamentu itp.); Rozliczenia międzyokresowe czynne księgujemy w zespole kont "6"
Inne koncepcje rachunkowości