Rejestracja

Księgowość Słownik

Rozliczenie planowe

Ma zastosowanie w przypadku stałych dostaw. W rozliczeniach tych dłużnik na planowane dostawy dokonuje zaliczkowych przelewów, a na koniec ustalonego okresu wyrównuje zobowiązania.
Inne koncepcje rachunkowości