Rejestracja

Księgowość Słownik

Rozliczenie saldami

Występuje, gdy kontrahenci są dla siebie wzajemnie zarówno dostawcą i odbiorcą. Polega na kompensowaniu poszczególnych należności i zobowiązań w pewnym okresie i ustaleniu salda podlegającego rozliczeniu.
Inne koncepcje rachunkowości