Rejestracja

Księgowość Słownik

Saldo

To różnica pomiędzy obrotami stron konta. Saldo przyjmuje nazwę od tej strony konta, która miała większe obroty. Dla zrównoważenia obrotów konta, saldo zapisujemy po stronie przeciwnej. Jeżeli obroty Wn są równe obrotom Ma, to konto nie posiada salda.
Inne koncepcje rachunkowości