Rejestracja

Księgowość Słownik

Saldo debetowe

Występuje w przypadku, gdy suma zapisów po stronie Wn konta przekracza wartość zapisów po stronie Ma.  
Inne koncepcje rachunkowości