Rejestracja

Księgowość Słownik

Saldo kredytowe

Występuje w przypadku, gdy suma zapisów po stronie Ma konta przekracza wartość zapisów po stronie Wn.

 
Inne koncepcje rachunkowości