Rejestracja

Księgowość Słownik

Storno czarne

Korzystając ze storna czarnego dokonujemy zapisu na tych samych kontach, na których wystąpiło błędne księgowanie ale po przeciwnych do korygowanego zapisu stronach konta.

Czarne storno eliminuje wpływ błędnej operacji na bilans obu kont, zwiększa jednak ich obroty ponieważ do księgowania wykorzystujemy liczby dodatnie.

Storno czarne może wystąpic w postaci storna całkowitego (księgujemy kwotę równą błednie wpisanej kwocie) lub storna częściowego (księgujemy różnicę między kwotą błędną a poprawną).

 

Przykład:

Storno czarne całkowite - po wystornowaniu błędu należy zaksięgowac poprawną operację

 

 

storno czarne częściowe - księgowanie poprawnej operacji nie jest konieczne

 
Inne koncepcje rachunkowości