Rejestracja

Księgowość Słownik

Storno czerwone

Korzystając ze storna czerwonego zapisu dokonujemy na tych samych kontach i po tej samych stronach co zapis korygowany ale ze znakiem minus.

Storno czerwone powoduje anulowanie błędnego zapisu oraz usuwa jego wpływ na obroty na kontach

Storno czerwone może wystąpic w postaci storna całkowitego (księgujemy kwotę równą błednie wpisanej kwocie) lub storna częściowego (księgujemy różnicę między kwotą błędną a poprawną).

 

Przykład:

storno czerwone całkowite - wymaga zaksięgowania poprawnej kwoty po wystornowaniu

 

storno czerwone częściowe - po wystornowaniu nie ma konieczności księgowania poprawnej kwoty
Inne koncepcje rachunkowości