Rejestracja

Księgowość Słownik

Towary

 

Towary. Należą do rzeczowych aktywów obrotowych, ponieważ są w ciągłym obrocie. W bilansie ujęte są w grupie zapasów. Zostały nabyte od kontrahenta w celu dalszej odsprzedaży albo zostały wytworzone we własnym zakresie i przeznaczone do handlu hurtowego, detalicznego lub w zakładach gastronomicznych.

Sprzedawane są w stanie nieprzetworzonym. Ewentualnie mogą być uszlachetnione, sortowane i paczkowane.

Wyjątek pod tym względem stanowią zakłady gastronomiczne, gdzie towary mogą być sprzedawane również w stanie przetworzonym na posiłki.

Jak wszystkie aktywa obrotowe, towary charakteryzują się krótkim czasem obrotu tzn. zamiany danego aktywa obrotowego na środki potrzebne do zakupu kolejnego aktywa obrotowego.
Inne koncepcje rachunkowości