Rejestracja

Księgowość Słownik

Umorzenie

Zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na skutek ich zużycia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość umorzenia jest sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych za dany okres czasu, np. rok kalendarzowy, a kwotę dotychczasowego umorzenia wykazujemy w informacjach uzupełniających do bilansu.

 

 
Inne koncepcje rachunkowości