Rejestracja

Księgowość Słownik

Wariant kalkulacyjny

Wymaga ujęcia kosztów w księgach rachunkowych według typów działalności i rodzaju produktów (nie wykluczając przy tym ewidencji kosztów w układzie rodzajowym), tzn. ewidencjonowania kosztów także w układzie funkcjonalnym (zespół 5 zakładowego planu kont), a także przeprowadzenia kalkulacji kosztów oraz uwzględnienia kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu.

Inne koncepcje rachunkowości