Rejestracja

Księgowość Słownik

Wariant porównawczy

Wymaga ujęcia kosztów w księgach rachunkowych według ich rodzajów, tzn. ewidencjonowania kosztów w ramach zespołu 4 zakładowego planu kont  z uwzględnieniem zmiany stanu produktów.
Inne koncepcje rachunkowości