Rejestracja

Księgowość Słownik

Weksel

Jest to dokumentem stworzonym w formie przewidzianym przez prawo, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie, w określonym terminie i miejscu sumy pieniężnej, której egzekucja jest wyposażona w specjalny rygor wekslowy.
Inne koncepcje rachunkowości