Rejestracja

Księgowość Słownik

Wynagrodzenie

Świadczenie które pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę, odpowiednio do rodzaju tej pracy, ilości oraz jakości jej wykonania.

Pojęcie wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, ale również premie, nagrody, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, a także różnego rodzaju świadczenia i należności ze stosunku pracy, takie jak odprawa emerytalno-rentowa, odprawa pieniężna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalenty pieniężne, deputaty, odszkodowania itp., które są dodatkowymi składnikami wynagrodzenia.
Inne koncepcje rachunkowości