Rejestracja

Księgowość Słownik

Wynik finansowy brutto

Wynik przed opodatkowaniem, ostateczny rezultat wszystkich operacji wynikowych, jakie miały miejsce w jednostce gospodarczej, zarówno zrealizowanych w toku podstawowej działalności jednostki jak i operacji gospodarczych realizowanych poza zwykłą działalnością.

W procedurze ustalania wyniku finansowego jest on obliczany przez zwiększenie wyniku z działalności gospodarczej o rezultat zdarzeń nadzwyczajnych.
Inne koncepcje rachunkowości