Rejestracja

Księgowość Słownik

Zasada równowagi bilansowej

Zasada równowagi bilansowej mówi nam, ze suma aktywów zawsze jest równa sumie pasywów.

Wynika to z faktu, ze aktywa to majątek przedsiebiorstwa, pasywa to źródła finansowania tego majątku.

Każde aktywo, które mamy na stanie musi mieć swoje źródło fianansowania. Dlatego suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów.

A co jeśli na koniec roku obrachunkowego robimy bilans i suma nam się nie zgadza. Oznacza to tylko tyle, ze gdzieś w trakcie księgowania zrobiliśmy błąd i teraz musimy go znaleźć.
Inne koncepcje rachunkowości