Rejestracja

Księgowość Słownik

Zbyt

 Zbyt jest to faza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego, polegający na sprzedaży wyprodukowanych produktów odbiorcom, którzy są ostatecznymi użytkownikami albo pośrednikami handlowymi.  Jednocześnie jest to pierwsza faza obrotu towarowego, w której produkt przechodzi od wytwórcy do odbiorcy.
Inne koncepcje rachunkowości