Rejestracja

OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Przyjęcie darowizny w postaci środka trwałego.

Wn - Środki trwałe (010)
Ma - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (845)

Zmiany stanu kont:

Aktywne + (010)

Pasywne + (845)


Pytania i komentarze (5)

 1. [1] TomekTomekTomekkkk 21.02.2014, 19:25

  Przyjęcie darowizny w postaci środka trwałego księgujemy na koncie "srodki trwale" po stronie winien? bardzo madre; dostajemy w prezencie srodek trwaly i zapisujemy go jako strate........ proste i logiczne :/

 1. [2] jak-księgować .pl 21.02.2014, 19:56

  Konto 010 Środki trwałe jest kontem aktywnym a więc zwiększenia stanu posiadania zapisujemy po stronie WN natomiast zmniejszenia po stronie MA. Tak więc przyjęcie darowizny księgujemy jako zwiększenie stanu posiadanych środków na koncie 010 po stronie WN.

 1. [3] Magdalllena 17.10.2014, 21:02

  a jak Rozliczenia międzyokresowe przychodów ująć w bilansie zamknięcia?

 1. [4] jak-księgować .pl 21.10.2014, 22:32

  Rozliczenia międzyokresowe dzielimy na – ujemną wartość firmy wykazywaną w bilansie po stronie pasywów w pozycji B.IV.1, pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów inne niż wartość firmy i zaliczki na dostawy wykazujemy w bilansie po stronie pasywów w punkcie B.IV.2 jako Inne rozliczenia międzyokresowe, natomiast zaliczki na dostawy w pasywach w pozycji B.III.e

 1. [5] verdi 07.12.2015, 09:30

  osiągniecie wiedzy wn czy ma w operacjach księgowych - bezcenne

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: