Rejestracja

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką.

Wn - Wartości niematerialne i prawne (020) , 221-2
Ma - Kasa (100)

Zmiany stanu kont:

Aktywne + (020)

Aktywne + (221-2)

Aktywne - (100)


Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100
PK PKPK = Polecenie księgowania - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 / 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300 , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) 400 , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) 550 / 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) 075 , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) 075 / 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) 250 / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne) 801
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
FV FVFV = Faktura VAT - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 , 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 / 243Konto 243 - Rozliczenie nadwyżek (Aktywno-pasywne) 243
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 , 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) 075 , 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020

Pytania i komentarze (5)

 1. [1] monikadeluga 11.02.2013, 19:44

  Na jakich kontach zaksięgować operację: opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników (200 zł )

 1. [2] jak-księgować 12.02.2013, 11:35

  Po Wn usługi obce, po Ma kasa. Jak Pani pewnie wiadomo koszty mają charakter aktywów- dlatego rosną po Wn, a gotówka w kasie jest aktywem- dlatego maleje po Ma

 1. [3] JolaGdynia 11.10.2013, 08:29

  Mam pytanie wykupiłam w zeszłym roku dostęp do programu fakturownia do wystawiania faktur. Jak prawidłowo powinna zaksięgować pierwsze księgowanie i przedłużenie? Będę wdzięczna o odpowiedź.

 1. [4] Joanna-W-wa 29.05.2015, 21:42

  hej, jak zaksięgować operacje: dokonano przelewu za przedłużenie licencji na następne dwa lata do wykorzystywania oprogramowania (6000zł). Z góry dziękuje ;)

 1. [5] xcv 13.01.2022, 22:47

  Ufff, ale odpowiedzi.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: