Rejestracja

RK RKRK = Raport kasowy - Zwrot przez pracownika zaliczki na delegację (odwołanie podróży służbowej).

Wn - Kasa (100)
Ma - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (234)

Zmiany stanu kont:

Aktywne + (100)

Aktywno-pasywne - (234)


Inne rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
RK RKRK = Raport kasowy - Zwrot przez pracownika zaliczki na delegację (odwołanie podróży służbowej). 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234
RK RKRK = Raport kasowy - Spłata należności przez pracownika. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234
PK PKPK = Polecenie księgowania - Obciążenie pracownika z tytułu niedoboru. 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234 / 242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242
KW KWKW = Dowód wypłaty - kasa wypłaci - Wypłacono z kasy zaliczke dla pracownika. 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100
KP KPKP = Dowód wpłaty - kasa przyjmie - Rozliczenie niewykorzystanej części zaliczki pobranej na delegację przez pracownika. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234
PK- Pracodawca umorzył pracownikowi resztę niespłaconego niedoboru. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234

Pytania i komentarze (1)

  1. [1] bkm 26.07.2021, 09:06

    Raport kasowy- stornowanie stanu kasy z dnia np. 15.01.2021r. Jak zaksięgować ?

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: