Rejestracja

Wniesienie gotówki na kapitał zakładowy przez udziałowca

Wn - Kasa (100)
Ma - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (801)

Zmiany stanu kont:

Aktywne + (100)

Pasywne + (801)


Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: