Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Zwrot nadpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych.

Wn - Rozrachunki z US (220-2)
Ma - Podatek dochodowy (870)

W pierwszej kolejności nadpłacony podatek zostaje zaliczony na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli nie ma żadnych zaległości podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań wobec US ale jeśli tego nie zrobi otrzyma od Urzędu Skarbowego zwrot nadpłaconego podatku.

Zmiany stanu kont:

Kosztowe + (870)


Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: