Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - wypłata pożyczek mieszkaniowych.

Wn - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (234)
Ma - Rachunek środków funduszy specjalnych (149)

Zmiany stanu kont:

Aktywno-pasywne + (234)

Aktywne - (149)






Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy






Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: