Rejestracja

WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje.

Wn - Pozostałe rozrachunki (240)
Ma - Rachunek bieżący (130)

Zmiany stanu kont:

Aktywno-pasywne + (240)

Aktywne - (130)


Obligacje w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - Otrzymanie 2-letnich obligacji zamówionych na rynku pierwotnym (przewidywany okres posiadania kilka miesięcy). 140Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 140 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
WB WBWB = Wyciąg bankowy -Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku wtórnym (termin wykupu obligacji za cztery miesiące). 140Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 140 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku pierwotnym - dokonanie zdeklarowanej wpłaty. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - Otrzymanie 3-letnich obligacji (przewidywany okres ich posiadania - 3 lata). 030Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 030 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż 2-letnich obligacji na GPW. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym obligacji (wartość według cen zakupu). 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 / 140Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 140

Pytania i komentarze (2)

  1. [1] tomek jakubiec 01.02.2015, 19:21

    Nie wiem sam rozumie to ktoś??

  1. [2] Crissaegrim 07.01.2016, 17:26

    To jest zapłata przelewem, dlatego konto 130 po stronie ma... czyli upływ środków pieniężnych. I konto 240 Pozostałe rozrachunki.. dlaczego to konto? Bo to nie jest rozrachunek związany ani z należnością, ani zobowiązaniem wynikłym z działalności podstawowej firmy. Przynajmniej ja to tak rozumie :)

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: