Rejestracja

Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów.

Wn - Należne wpłaty na poczet kapitału (250)
Ma - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (801)

Fizyczne wniesienie wkładów księgujemy w zależności od rodzaju z kont 010, 020, 100 lub 130 na konto 250 jako zmiejszenie należności od nowego udziałowca.

Zmiany stanu kont:

Aktywno-pasywne - (250)

Pasywne + (801)


Kapitały w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów. 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) 250 / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne) 801
WB WBWB = Wyciąg bankowy - nowy udziałowiec wnosi wkłady finansowe oraz aport (wkład niepieniężny np. WNiP lub ŚT). 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 , 010Konto 010 - Środki trwałe (Aktywne) 010 / 250Konto 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału (Aktywno-pasywne) 250

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: