Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego.

Wn - Odpisy aktualizujące rozrachunki (290) , 290
Ma - Pozostałe przychody operacyjne (760) , 750

1) Koszty postępowania sądowego

2) Odsetki za zwłokę

Zmiany stanu kont:

Przychodowe - (760)

Przychodowe - (750)


Należności sporne w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 , 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 , 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750

Pytania i komentarze (2)

  1. [1] Bożena 20.02.2013, 07:54

    Jak rozwiązać utworzony odpis /odsetki/? Wn.245,751-08.Ma 280,750-06.Przyczym konta 751 i 750 są N.K.U.P.

  1. [2] jak księgować- Ewa Kusznierowska 27.02.2013, 22:57

    Jeżeli chodzi o numery kont, to najważniejsze są zespoły. To jest ustalone i wiadomo, ze jak 0 to aktywa trwałe. 3 materiały i towary, 2 rozrachunki i roszczenia. Natomiast dalsza część numeru może być inna w różnych firmach. Proszę podać nazwy kont. Dopiero wtedy będę mogła spróbować odpowiedzieć na to pytanie

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: