Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych.

Wn - Wynagrodzenia (404) , 490
Ma - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (230) , 500

Zmiany stanu kont:

Kosztowe - (404)

Kosztowe - (490)

Kosztowe + (500)


Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) 080 / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230
RK RKRK = Raport kasowy - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 / 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 / 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1
PK PKPK = Polecenie księgowania - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130

Pytania i komentarze (2)

  1. [1] jolka994 01.07.2014, 14:53

    Witam serdecznie, jak ustalić pozaksięgowy wynik finansowy netto/ podatek dochodowy 19% jeżeli mamy podane salda kont?

  1. [2] jak-księgować .pl 20.08.2014, 22:20

    Pozaksięgowy wynik finansowy można ustalić za pomocą tzw. metody statystycznej, która polega na ustaleniu wyniku finansowego brutto (dochodu do opodatkowania) jako różnicy poszczególnych przychodów i kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. Jest to metodą najczęściej wykorzystywana do obliczania wyniku finansowego w czasie roku obrotowego, także w sprawozdaniach podatkowych do ustalania wyniku finansowego podstawy opodatkowania a korzystanie z tej metody nie wymusza księgowań na koncie "Wynik finansowy" ani też zamykania kont wynikowych. Ustalenie wyniku finansowego metodą statystyczną ustala się według wariantu porównawczego lub kalkulacyjnego. A tak wyglądają oba warianty: http://www.jak-ksiegowac.pl/ksiegowosc-slownik.php?co=Wariant-kalkulacyjny&id=54 http://www.jak-ksiegowac.pl/ksiegowosc-slownik.php?co=Wariant-porownawczy&id=53 pozdrawiam :)

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: