Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego.

Wn - Pozostałe koszty operacyjne (761)
Ma - Odpisy aktualizujące rozrachunki (290)

Zmiany stanu kont:

Kosztowe - (761)


Należności sporne w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 , 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 , 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750

Pytania i komentarze (2)

  1. [1] ALA 05.01.2013, 18:21

    SALDO K0NTA 290 MA NP 1000 ZŁ,SALDO KONTA WN 221 1000 ZŁ.SALDO ROKU BIEŻĄCEGO konta 720 np.500 ZŁ CO KSIĘGUJE NA KONTO 761

  1. [2] Jak księgować. Ewa Kusznierowska 27.02.2013, 22:43

    Czy to jakieś zadanie ze szkoły, bo ja go nie do końca rozumiem? Widzę tutaj dwa konta rozrachunkowe, które jakby się znoszą. Jak nazywają się te konta, bo numery nie do końca w każdej firmie oznaczają te same konta. Ważna jest grupa, reszta to już indywidualna sprawa. Druga sprawa.Przecież każda firma ma jeszcze inne konta. Może to zadanie, w którym uczeń ma wiedzieć, że aktywa= pasywa? Nie wiem o chodzi w tym pytaniu. Czy to zadanie ze szkoły?

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: