Rejestracja

Likwidacja materiałów w magazynie

Wn - Pozostałe koszty operacyjne (761)
Ma - Materiały (310)

Zmiany stanu kont:

Kosztowe - (761)

Aktywne - (310)


Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: