Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczono kapitał z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży środka trwałego podlegającego wcześniej przeszacowaniu wartości.

Wn - Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny (804)
Ma - Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy) (802)

Zmiany stanu kont:

Pasywne - (804)

Pasywne + (802)


Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: