Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie przyjetej przedpłaty za wykonanie usług do przychodów bieżącego okresu.

Wn - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (845)
Ma - Przychody netto ze sprzedaży usług (702)

Zmiany stanu kont:

Pasywne - (845)

Przychodowe - (702)


Przychody w ewidencji księgowej.

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie przyjetej przedpłaty za wykonanie usług do przychodów bieżącego okresu. 845Konto 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywne) 845 / 702Konto 702 - Przychody netto ze sprzedaży usług (Przychodowe) 702
PK PKPK = Polecenie księgowania - Naliczenie odsetek na udzielonej pożyczce krótkoterminowej. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750

Pytania i komentarze (1)

  1. [1] lgd 21.09.2021, 08:39

    Księguje na koncie 845 po stronie Ma spłatę kredytu przez innego kontrahenta co zrobic z saldem po spłacie całego kredytu .jak go przeksiegować na jakie konto

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: