Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wn - Podatek dochodowy (870)
Ma - Rozrachunki z US (220-2)

Zmiany stanu kont:

Kosztowe - (870)


Pytania i komentarze (3)

  1. [1] cywil 04.11.2013, 20:16

    Jak zaksięgować: Naliczono podatek dochodowy

  1. [2] Lech 10.01.2014, 18:01

    Czy podatek od osób prawnych i od nabycia towarów VAT w zakładzie budżetowym (wodociągi i kanalizacja) wchodzą w koszty a jak nie to jakie jest ich księgowanie

  1. [3] jak-ksiegowac.pl 11.02.2014, 23:06

    Zakładam, że chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Z treści operacji wynika, że rosną nam zobowiązania, a więc na koncie 220 Rozrachunki publiczno-prawne zapiszemy zwiększenie po stronie MA, natomiast maleją Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, konto 230 po stronie WN

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: