Rejestracja

Test z księgowości - Ewidencja leasingu finansowego

Opublikowano:

Zadanie:

Zaksięguj operacje gospodarcze.

lp. Przykład Kwota Wn Ma

A) Ewidencja u leasingodawcy

Przekazano w leasing środek trwały:
1 Wartość początkowa środka trwałego 10 000,00 zł
---
---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
2

Dotychczasowe umorzenie 2 000,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
3

Wartość netto

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---

Wystawiono fakturę VAT z tytułu przekazanego w leasing środka trwałego:

4 Zysk 1 000,00 zł + odsetki z tytułu odroczonej zapłaty 500,00 zł ---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
5 23% VAT ---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
6 Wartość brutto
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
7 Wpływ na rachunek bankowy raty leasingowej (całość należności rozłożona na 10 rat)
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.

Przeksięgowanie przychodów:

8 Przeksięgowanie odsetek 50,00 zł
---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
9 Przeksięgowanie zysku 100,00 zł
---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
10 Wygaśnięcie umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa)
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
B) Ewidencja u leasingobiorcy

Otrzymano fakturę VAT od leasingodawcy:

Wartość netto środka trwałego 8 000,00 zł

11

Odsetki z tytułu odroczonej zapłaty 500,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
12 Zysk leasingodawcy 1 000,00
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
13 23% VAT
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
14 Wartość brutto ---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
15 OT - przyjęto środek trwały w leasing
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
16 Naliczono amortyzację środka trwałego za bieżący miesiąc 20%
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
17 Wb - zapłata raty leasingowej (całość rozłożona na 10 rat)
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
18 Przeksięgowanie odsetek z tytułu odroczonej zapłaty na koszty bieżącego okresu
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.