Rejestracja

Test z księgowości - Ewidencja leasingu operacyjnego

Opublikowano:

Zadanie:

Zaksięguj operacje gospodarcze.

lp. Przykład Kwota Wn Ma

A) Ewidencja u leasingobiorcy

1

Umowa leasingu operacyjnego - przyjęcie środka trwałego o wartości 30 000,00 zł do użytkowania (ewidencja pozabilansowa)

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---

Otrzymano fakturę VAT zawierającą następujące dane:

2

Rata opłaty leasingowej - 600,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
3

23% VAT

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
4

Wartość brutto

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
5

Zapłata przelewem raty leasingowej

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
6

Zwrot środka trwałego po wygaśnięciu umowy

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
B) Ewidencja u leasingodawcy
7

Przekazanie środka trwałego leasingobiorcy 30 000,00 zł (eweidencja pozabilansowa)

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
Wystawiono fakturę VAT zawierającą następujące dane:
8

Rata opłaty leasingowej - 600,00 zł

---
---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
9

23% VAT

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
10

Wartość brutto

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
---
11

Miesięczny odpis amortyzacji środka trwałego przekazanego w leasing 500,00 zł

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
12

Wpływ na rachunek bankowy raty leasingowej

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
13

Przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa)

---
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.