Rejestracja

Test z księgowości - Ewidencja operacji kasowych

Opublikowano:

Zadanie:

Należy zaksięgować operacje gospodarcze, ale uwaga w zadaniu nie stosujemy konta 145 "Środki pieniężne w drodze". Zadanie należy rozwiązać z pominięciem tego konta.

lp. Przykład Wn Ma
1

KP - przychód gotówki z rachunku bankowego do kasy.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
2

KW - wpłata gotówki na rachunek bankowy.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
3

KP - wpłata należności od odbiorcy do kasy przedsiębiorstwa.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
4

KW - spłata zobowiązania wobec dostawcy.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
5

KP - zaksięgowanie nadwyżki gotówki stwierdzonej po przeprowadzeniu inwentaryzacji.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
6

KW - niedobór gotówki stwierdzony po przeprowadzeniu inwentaryzacji.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
7

KW - wypłata gotówką wynagrodzenia netto pracownikowi.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
8

KW - wypłata pracownikowi kwot do rozliczenia (np. na delegację)

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
9

KP - zwrot przez pracownika niewykorzystanych środków.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
10

KP - dodatnia różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
11

KW - ujemna różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy.

? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.
? Błąd włożona odpowiedź, aby rozwiązać test, należy wybrać dane konto księgowe z listy rozwijanej.